1700-talet

facade

Det var enormt mycket som hände i Sverige under 1700-talet och det kan vara svårt att redogöra för allt, men här kommer i alla fall de allra största händelserna.

1700-1721 Stora nordiska kriget

Detta kriget pågick i norra, mellersta och östra Europa i början på 1700-talet. Kriget utkämpades mellan Sverige, Holstein-Gottorp och Osmanska riket å ena sidan och å andra sidan en koalition av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryssland. Kriget började när den stridande alliansen förklarade krig mot det svenska stormaktsväldet med en trefaldig attack mot Holstein-Gottorp, svenska Livland och svenska Ingermanland. Sverige förlorade kriget, varmed Ryssland övertog Sveriges stormaktsställning i norra Europa.

1719 Frihetstiden inleds

Frihetstiden är en epok i Sveriges historia som var mellan 1718 och 1772. Anledningen till att denna tid kallas just frihetstiden är att det kungliga enväldet upphävdes genom lag år 1719. Det är alltså friheten från monarkin som avses.

1731 Svenska Ostindiska Companiet

SOIC var ett svenskt handelskompani som bildades 1731 och som från Göteborg handlade med Östasien, framför allt med Kina. Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust. Totalt genomfördes 132 expeditioner med 37 olika skepp. Kompaniet upplöstes 29 maj 1813.

1756-1763 Europeiska sjuårskriget

Europeiska sjuårskriget kallas det krig som 1756–1763 fördes mellan det Tysk-romerska riket, Frankrike, Ryssland, Sverige mot Preussen och Storbritannien-Hannover. De viktigaste orsakerna var Storbritanniens och Frankrikes makttävlan på haven och rivaliteten mellan Tysk-romerska riket och Preussen. Det svenska engagemanget går vanligen under beteckningen pommerska kriget 1757–1762.

1772 Gustav III ny regeringsform

1772 års regeringsform är den regeringsform som Gustav III lade fram och som blev enhälligt antagen av ständerna 21 augusti 1772, efter hans statskupp. Denna regeringsform gällde i Sverige tills den ersattes av 1809 års regeringsform och i Finland tills den ersattes 1919 då Finland blev självständigt. Denna regeringsform avslutade frihetstiden och ökade väsentligen kungens makt på bekostnad av riksrådet och riksdagen.

1783 Enskiftet införs

Enskiftet var en jordreform som genomfördes i Skåne från slutet av 1700-talet och under 1800-talets första decennier. Under skiftet slogs tegar samman så att varje bonde fick ett fåtal sammanhängande åkrar. Det följde på storskiftet men var betydligt mera radikalt. Det kom i sin tur att följas av laga skifte från 1827, eftersom det önskade resultatet inte hade uppnåtts.

1792 Gustav III mördas på Operan

Gustav III, född 1746 och död 29 mars 1792, var Sveriges kung mellan 1771–1792. Hans krig mot Ryssland 1788–1790 slutade efter slaget vid Svensksund, som blev en seger mot den ryska flottan. Gustav var personlig vän med det franska kungahuset och engagerade sig i motståndet mot den franska revolutionen och undertryckte all opposition med järnhand. Hans politik gjorde honom impopulär inom delar av adeln och det bildades en sammansvärjning för att avsätta honom. Han sköts vid ett attentat under en maskeradbal på Operan den 16 mars 1792 av gärningsmannen Jacob Johan Anckarström och avled några veckor senare. Gustav III har ansetts vara en av de mest begåvade, aktiva och kontroversiella kungarna i den svenska historien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *