Stamceller – hur går det till

celler

I den här texten ska vi svara på frågan om hur en stamcellstransplantation egentligen går till. En bra början är att förklara att den drabbade under en stamcellstransplantation ges nya stamceller som bildar blod. När det kommer till området ”cancer” är det mycket vanligt att stamceller används som behandling för MDS, leukemi, myelom och lymfom. Stamcellerna får man genom en donation från någon annan eller genom att använda den drabbades egna stamceller. Men när började stamcellstransplantationer? Jo, nämligen år 1975, men då under namnet benmärgstransplantation. I dagsläget kommer stamcellerna som används främst från blodet, men det finns vissa fall där de tas från benmärgen. Vad som väljs beror främst på vilken sorts skada den drabbade har, men även vilken sorts metod man använder för transplantationen.

Vid separation av blodets/benmärgens stamceller uppkommer en alldeles ny stamcell, och en annan cell som därefter delar sig utvecklas till ett flertal nya blodkroppar varav det finns tre olika typer. Den röda blodkroppen har syretransport genom hela kroppen som sin uppgift. De vita ingår i immunförsvaret. Blodplättar ser till så att en koagulation av blodet sker, med målet att stoppa blödning. Om man har drabbats av blodcancer uppkommer skador på cellerna, vilket stör celldelningen och anormala blodkroppar börjar uppstå. När en transplantation genomförs läggs friska stamceller till för att skapa normala friska blodkroppar.

Innan en transplantation kan utföras behövs det göras en undersökning med ett flertal prövningar. Man behöver exempelvis kontrollera hjärtat och lungorna. Man måste även se till så att den drabbade inte lider av infektioner i munnen. Man får även en typ av slang insatt, som skjuts in i ett av ens blodkärl på halsen. Denne har oftast två olika kanaler och är ett bra hjälpmedel om man behöver använda sig av blodprov och medicin, men vill slippa att sticka in en nål i huden. Innan transplantationen måste man också gå igenom den drabbades potentiella vilja att få barn i framtiden. Före transplantationen behandlas man nämligen med en sorts strålning som kan leda till förstörelsen av könsceller. Innan transplantationen är det en tänkbarhet att avlägsna sperma eller ägg.

Innan operationens början behöver den drabbade också behandlas med någonting vid namn konditionering. Hur intensiv den är beror på hur gammal den drabbade är, vilket hälsotillstånd de befinner sig i och vilken sjukdom de har. Under intensiv konditionering förintas de sjuka stamcellerna med en cytostatikabehandling. I dagsläget kan man även gå igenom en behandling som trycker ner den drabbades immunförsvar.

Under transplantationen ges stamcellerna till patienten såsom under en blodtransfusion, vilket betyder att det sker genom den centrala venkatetern som går in till ett blodkärl på halsen. En transplantation är färdig efter 1-2 timmar om stamcellerna tas från benmärg, och ungefär 30 minuter när celler från navelsträngen eller perifera stamceller ges. Efteråt bildas helt nya blodkroppar i skelettets hålrum runt platsen där benmärgen befinner sig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *